Методика - уроци по гръцки език в Аристеа

Ученето на гръцки език може да бъде лесно и интересено.
Ние от АРИСТЕА сме убедени в това и ще се постараем да ви го докажем по време на нашите уроци по гръцки език и култура.

Център за гръцки език АРИСТЕА предлага курсове по гръцки език, които се провеждат в малки групи (4-8 души), за да бъде отделено внимание на нуждите на всеки курсист. Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели въз основа на специално разработена учебна програма, съобразена със специфичните комуникативни нужди на обучаваните.

Изучаването на гръцки език в АРИСТЕА е свързано не само с гръцкия език, но и с опознаването на културата и манталитета на южните ни съседи. Целим ученето да бъде приятно, интересно, забавно и най-вече ползотворно и включваме много езикови игри и гръцка музика в часовете.Учебна система и учебни помагала
 
Учебният план
за всяка група е съобразен с комуникативните нужди на курсистите за съответното ниво, а при индивидуалното обучение се стараем да се съобразим с индивидуалните интереси на обучавания.

В помощ на учебния процес в АРИСТЕА използваме най-добрите учебни гръцки помагала, а методистът на школата ни Петя Загорчева е преподавател е богат опит, който непрекъснато се старае да подобри и улесни учебния процес в АРИСТЕА.

Основната ни учебна програма е базирана на системата Еλληνικά.
В уроците работим с много допълнителни материали, съобразени с методиката на преподаване и адаптирани към нивото на курсистите си, за които сме разработили специалните учебни помагала "Гръцки език с АРИСТЕА" за нива А1, А2 и В1.


При работата с учебното помагало „Гръцки език с АРИСТЕА“ се стремим да прилагаме основно индуктивния подход при преподаването на граматиката т.е. ученикът, на база на примерите и новата информация представена в подходящ контекст, сам стига до изводи, свързани с граматическите правила. Разбира се, ако има затруднения, преподавателите помагат при формулирането на правилата. Всеки урок в помагалото съдържа специално разработени упражнения, както граматически, така и лексикални, подходящи за стимулиране на всички комуникативни умения у учащите – слушане, четене с разбиране, говорене и писане.
Уроците включват езикови игри, за които курсистите получават допълнителни материали и насоки от преподавателите на „Аристеа“ по време на урока.
 

Песните в края на уроците са съобразени с граматическия и лексикален запас на курсистите на съответното ниво на изучаване на езика.
Преподаването на гръцки език в център за гръцки език и култура Аристеа се базира на принципите на комуникативната методика, чиято основна цел е обучаваните с лекота да достигнат до овладяването на необходимите комуникативни компетенции за съответното ниво (според Общата Европейска езикова рамка).


 
Преподавателите в АРИСТЕА

ще се постараят с усмивка и търпение да ви научат да общувате свободно на гръцки език и да се забавлявате по време на уроците и ще ви изпращат допълнителни материали за работа с езика у дома.

Целта на АРИСТЕА е възможно най-ефективно обучение по гръцки език, ето защо подбираме с много внимание нашите преподаватели, които са завършили Новогръцка филология или са от гръцки произход с майчин език гръцки.

 
Οрганизираме различни мероприятия, открити уроци и допълнителни извънкласни дейности с цел курсистите ни да упражняват наученото в часовете и да се почувстват наистина като в Гърция.

 
Какво предвижда всяко ниво на обучение?

В АРИСТЕА всяко ниво на обучение в стандартна група (онлайн или присъствен курс) се състои от 72 учебни часа
+ допълнителни семинарни онлайн занятия, по време на които ще получите интересна допълнителна културна и езикова информация за Гърция и гръцкия език. Кратка информация за всяко от нивата можете да прочете по-долу или да разгледате разпределението на материала в таблицата.Програмите ни включват както часове с уроци по гръцки език, с практическа насоченост, така и часове по култура, плюс разнообразни допълнителни извънкласни дейности, свързани с изучавания материал и Гърция. АРИСТЕА ви дава възможност да общувате с преподаватели гърци и не само да научите гръцки език, но и да опознаете гръцката история и култура посредством различни езикови игри, песни и други интерактивни дейности.

В края на курса, при успешно положен финален изпит (поне 60%), всеки курсист получава сертификат, удостоверяващ постигнатия резултат за съответното ниво.Ниво А1


Ниво А1 предвижда:

усвояване на изрази за запознанство и представяне на лица; даване и получаване на кратка информация за произход, семейство, работа и пр.;
описание – съгласуване на прилагателни и съществителни имена; числата; как да направим покупка в магазин, поръчка в кафе или бар;
резервация и покупка на билет, резервация в хотел; часове, дни на седмицата, дати – как да си уредим среща;
усвояване на лексика, свързана с пазаруване и поръчки в кафето; образуване и употреба на мн. число на прилагателните и съществителни имена в именителен и винителен падеж за ж.р. и ср.р.

Основни учебни помагала: учебник Ελληνικά Α /уроци 1-9/ + помагало Аристеа 1

Център за гръцки език и култура АРИСТЕА предлага още:

Курсове по гръцки език в малки групи (4-8 души)
  • Квалифицирани и мотивирани за работа преподаватели с богат опит
  • Специално разработена учебна програма съобразена с нуждите на курсистите
  • Най-добрите учебни помагала и много допълнителни материали
  • Отстъпки за ранно записване и курсисти на АРИСТЕА 

Фирмено обучение по гръцки език и български език за гърци

Индивидуални уроци по гръцки език и български език за гърци

Онлайн обучение

Напълно безплатни открити уроци, лекции и извънкласни дейности, които ще обогатят познанията ви за Гърция и гръцкия езикИ още:

Искате да учите гръцки език с приятели в удобно за вас време?

  • Съберете група от поне трима души и се свържете с нас.
  • Ще ви изготвим специално предложение с отстъпка в цената.
  • Ще се съобразим напълно с нуждите и темпото на вашата група.
  • Ще ви издадем сертификат след успешно положен изпит за ниво.