I. ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА
 • Уважаеми курсисти, молим да се информирате предварително от сайта ни за актуални цени, отстъпките и програмата на курсовете.
 • Кандидатите, изучавали вече езика, полагат платен входен тест, който определя нивото им. Таксата за теста (40 лева с ДДС) се възстановява при записване за курса. Тест за определяне на ниво полагат задължително полагат и курсисти на Аристеа, които не са се явили на финален тест за ниво или са направили повече от година пауза при изучаването на езика.
 • Записването за курс се счита за реално само след внасянето на учебната такса за курс или урок (пакет с остъпка за уроци) при индивидуално обучение. С размера на таксите и възможностите за разсрочено плащане можете да се запознаете тук
 • При условие, че в избрания от Вас курс не се събере минималния брой курсисти за конкретния тип обучение, Център за гръцки език АРИСТЕА запазва правото си да отмени курса, а Вие да получите цялата внесена сума обратно. Минималният брой курсисти за обучение в стандартна група е 4 (четирима). Възможно е по изключение да стартира група с по-малък брой курсисти и намален брой часове, както е посочено тук
 • Стандартните ни курсове за група от поне 4 (четирима) са с продължителност 72 уч.ч. за нивото. Ако са 3 (трима) са 54 уч.ч. за нивото. В тези часове се включва провеждане на финален тест.
 • След записване на редовен курс в АРИСТЕА и в случай на отказ от участие в курса от Ваша страна, на който и да е етап от обучението, по независещи от АРИСТЕА причини, внесената такса не се възстановява. Таксата за записване в конкретен курс по гръцки език в АРИСТЕА не може да се пренасочи и използва за друг вид обучение/курс в школата.
 • След записване на индивидуално обучение в АРИСТЕА с предплатен пакет с отстъпка, занятията, предвидени в пакета, следва да бъдат взети в определения срок. Ако по някаква причина Вашият преподавател е възпрепятстван, получавате възможност да проведете урока с друг колега.
  • При започване на индивидуално обучение се предплаща поне едно (1) занятие, което Ви гарантира запазване на часа с предподавател или се предплаща пакет за определен брой уроци с отстъпка.
  • В случай на невъзможност да посетите конкретно фиксирано занятие, следва да ни информирате за това поне един ден предварително. В противен случай това учебно занятие се счита за проведено и таксата за него не подлежи на възстановяване.
 • Присъствията на курсиста в учебните занятия се отбелязват в дневник от преподавателя. Всяко отсъствие може да се отрази върху обучението на курсиста, но това не задължава преподавателя да повтаря взетия материал. Ако курсистът желае, би могъл да попълни пропуските си като вземе индивидуални уроци за своя сметка. Цените за индивидуално обучение са обявени тук.
 • При онлайн обучението, след предварителна заявка, бихте могли да получите запис на урока, който сте пропуснали. Записите са активни до 7 дни след провеждане на занятието.
 • В края на всеки курс на обучение курсистът полага финален тест в рамките на 2уч.ч. за проверка на усвоените знания. Курсист, издържал успешно този тест (60%) и желаещ да продължи обучението си, преминава в следващото ниво на обучение и има предимство пред други кандидати при сформирането на група.
 • При невъзможност курсист да се яви на тест на предвидената за това дата, той/тя би могъл/а да насрочи друга удобна дата за полагане на изпит, но следва да заплати за това административна такса от 40 (четиридесет) лв.
 • След успешно завършен курс имате право да получите сертификат, но само при условие че имате успешно издържан изпит /с минимален резултат от 60%/. Сертификатите се изпращат по имейл в pdf.формат. Можете да ги получите и на хартия от офиса ни след предварителна заявка от Ваша страна и допълнително заплащане.
 • Сертификати се издават до 1 работна седмица, след провеждането на финален тест, а хартиените и се пазят в архива на школата за период от 3 (три) месеца. Ако в рамките на този срок не си потърсите сертификата, но желаете да Ви бъде издаден на по-късен етап, то следва да заплатите административна такса от 20 лв. В случай, че са минали повече от 12месеца от момента, в който сте завършили курс, за да Ви се издаде  сертификат, следва да положите отново изпит за нивото.
 • ЦГЕК АРИСТЕА си запазва правото да откаже да провежда обучение на курсист в случай на неуважително, некоректно, несериозно или грубо отношение от негова страна.


ІІ. ВЪТРЕШЕН РЕД

В час се влиза с изключени мобилни телефони. Молим курсистите да не вредят с поведението си на нормалното провеждане на учебните занятия.
Пазете чисто в учебните зали. Ако внасяте хранителни продукти, молим да почистите след себе си.
Сертификатите за завършен курс се изпращат по имейл в .pdf формар, а при желание на курсистите се издават на хартия в рамките на една работна седмица и се съхраняват в школата до 3 месеца.
При показани по-високи или по-ниски резултати по време на курса и разговор с методолог, имате право да се прехвърлите в друго ниво.

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРЪЦКИ ЕЗИК АРИСТЕА ВИ БЛАГОДАРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ВИ ПОЖЕЛАВА ‘ΚΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ’ :)