I. ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА
 • Уважаеми курсисти, молим да се информирате предварително от сайта ни за актуални цени, отстъпките и програмата на курсовете.
 • Кандидатите, изучавали вече езика, полагат платен входен тест, който определя нивото им. Таксата за теста (30 лева) се възстановява при записване за курса. Тест за определяне на ниво полагат задължително полагат и курсисти на Аристеа, които са направили година или повече пауза.
 • Записването за курс се счита за реално само след внасянето на учебната такса, или първата част от нея, ако се плаща разсрочено. С възможностите за разсрочено плащане можете да се запознаете тук
 • Стойността на учебните помагала не е включена в учебната такса.
 • При условие, че в избрания от Вас курс не се събере минималния брой курсисти за конкретния тип обучение, Център за гръцки език АРИСТЕА запазва правото си да отмени курса, а Вие да получите внесената сума обратно. Минималният брой курсисти за обучение в стандартна група е 4 (четирима). Възможно е по изключение да стартира група с по-малък брой курсисти и намален брой часове, както е посочено тук.
 • След записване на редовен курс в АРИСТЕА и в случай на отказ от участие в курса от Ваша страна, на който и да е етап от обучението, по независещи от АРИСТЕА причини, внесената такса не се възстановява.
 • След записване на индивидуално обучение в АРИСТЕА с предплатен пакет с отстъпка, занятията, предвидени в пакета, следва да бъдат взети в определения срок. Ако по някаква причина Вашият преподавател е възпрепятстван, получавате възможност да проведете урока с друг колега.
  • При започване на индивидуално обучение се предплаща поне едно (1) занятие, което Ви гарантира запазване на часа с предподавател.
  • В случай на невъзможност да посетите конкретно фиксирано занятие, следва да ни информирате за това поне един ден предварително. В противен случай това учебно занятие се счита за проведено и таксата за него не подлежи на възстановяване.
 • Присъствията на курсиста в учебните занятия се отбелязват в дневник от преподавателя. Всяко отсъствие може да се отрази върху обучението на курсиста, но това не задължава преподавателя да повтаря взетия материал. Ако курсистът желае, би могъл да попълни пропуските си като вземе индивидуални уроци за своя сметка - индивидуалната консултация за курсисти в група е на преференциална цена от 20 лева за уч.ч. до 10уч.ч. 
 • При онлайн обучението, след предварителна заявка, бихте могли да получите запис на урока, който сте пропуснали. Записите са активни до 7 дни след провеждане на занятието.
 • В края на всеки курс на обучение курсистът полага финален тест в рамките на 2уч.ч. за проверка на усвоените знания. Курсист, издържал успешно този тест (60%) и желаещ да продължи обучението си, преминава в следващото ниво на обучение и има предимство пред други кандидати при сформирането на група.
 • При невъзможност курсист да се яви на тест на предвидената за това дата, той/тя би могъл/-ла да насрочи друга удобна дата за полагане на изпит, но следва да заплати за това такса от 30 (тридесет) лв.
 • След успешно завършен курс имате право да получите сертификат, но само при условие че имате успешно издържан изпит /с минимален резултат от 60%/ и след предварителна заявка от Ваша страна.
 • Сертификати се издават до 1 работна седмица, след провеждането на финален тест и се пазят в архива на школата за период от 3 (три) месеца.


ІІ. ВЪТРЕШЕН РЕД

В час се влиза с изключени мобилни телефони. Молим курсистите да не вредят с поведението си на нормалното провеждане на учебните занятия.
Пазете чисто в учебните зали. Ако внасяте хранителни продукти, молим да почистите след себе си.
Сертификатите за завършен курс се издават в рамките на една работна седмица и се съхраняват до 6 месеца.
При показани по-високи или по-ниски резултати по време на курса и разговор с методолог, имате право да се прехвърлите в друго ниво.

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРЪЦКИ ЕЗИК АРИСТЕА ВИ БЛАГОДАРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ВИ ПОЖЕЛАВА ‘ΚΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ’ :)