I. ЗАПИСВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА
 • Молим да се информирате предварително за цените, отстъпките и програмата на курсовете ни.
 • Кандидатите, изучавали вече езика, полагат платен входен тест, който определя нивото им. Таксата за теста (30 лева) се възстановява при записване за курса.
 • Записването за курс се счита за реално само след внасянето на учебната такса, или първата част от нея, ако се плаща разсрочено. С възможностите за разсрочено плащане можете да се запознаете тук
 • Стойността на учебника не е включена в учебната такса.
 • При условие, че в избрания от Вас курс не се събере минималния брой курсисти за конкретния тип обучение, Център за гръцки език АРИСТЕА запазва правото си да отмени курса, а Вие да получите внесената сума обратно. Минималният брой курсисти за обучение в стандартна група е петима (5) души. Възможно е да стартира група с по-малък брой курсисти и намален брой часове, както е посочено тук.
 • След записване на редовен курс в АРИСТЕА и в случай на отказ от участие в курса от Ваша страна, на който и да е етап от обучението, по независещи от АРИСТЕА причини, внесената такса не се възстановява, тъй като включването Ви е група означава невъзможност за друг желаещ да се запише в нея.
 • След записване на индивидуално обучение в АРИСТЕА и в случай на отказ от Ваша страна, Ви се възстановяват 90% от стойността на неизползваните часове.
  • При индивидуално обучение се предплаща поне едно (1) занятие, което Ви гарантира запазване на часа с предподавател. В случай на невъзможност да посетите конкретно фиксирано занятие, следва да ни информирате за това поне един ден предварително. В противен случай това учебно занятие се счита за проведено и таксата за него не подлежи на възстановяване.
 • Присъствията на курсиста в учебните занятия се отбелязват в дневник от преподавателя. Всяко отсъствие се отразява върху обучението на курсиста и може да го затрудни, но това не задължава преподавателя да повтаря взетия материал. Ако курсистът иска, може да попълни пропуските си като вземе индивидуални уроци за своя сметка - индивидуалната консултация е на преференциална цена от 35лв за 2уч.ч. за курсист в група.
 • В края на всеки курс на обучение курсистът полага финален тест за проверка на усвоените знания. Курсист, издържал успешно този тест и желаещ да продължи обучението си, преминава в следващото ниво на обучение и има предимство пред други кандидати при сформирането на група.
 • При невъзможност курсист да се яви на тест на предвидената за това дата, той/тя би могъл/-ла да насрочи друга удобна дата за полагане на изпит, но следва да заплати за това такса от 30 лв.
 • След успешно завършен курс имате право да получите сертификат, но само при условие че имате успешно издържан изпит /с минимален резултат от 60%/.
 • Сертификати се издават само на курсистите, които полагат изпита в школата на Център за гръцки език АРИСТЕА в присъствието на преподавател.


ІІ. ВЪТРЕШЕН РЕД

В час се влиза с изключени мобилни телефони. Молим курсистите да не вредят с поведението си на нормалното провеждане на учебните занятия.
Пазете чисто в учебните зали. Ако внасяте хранителни продукти, молим да почистите след себе си.
Сертификатите за завършен курс се издават в рамките на една работна седмица и се съхраняват до 3 месеца.
При показани по-високи или по-ниски резултати по време на курса и разговор с методолог, имате право да се прехвърлите в друго ниво.

ЕКИПЪТ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРЪЦКИ ЕЗИК АРИСТЕА ВИ БЛАГОДАРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО И ВИ ПОЖЕЛАВА ‘ΚΑΛΟ ΜΑΘΗΜΑ’ :)