Като филолог и преводач, учил 5 езика в школи, мога най-отговорно да заявя, че това е най-добрата езикова школа!
Петя отдава цялата си любов и енергия на всеки урок. Екипът й се състои от прекрасни личности и напълно отдадени на работата си преподаватели! Благодарна съм, че ги срещнах и че имах късмета да попадна на такава школа, в която отиваш да учиш гърцки език и излизаш, пеейки и танцувайки на гръцки.