Прекрасно място с прекрасни хора. Категорично най-добрата школа по гръцки език!