24 ноември 2023, петък от 18:00 до 19ч
Аристеа 2 на бул.Хр.БОТЕВ 20, ет.2

Έξι με εφτά μιλάμε ελληνικά!

Ако вече учите и говорите гръцки, но все още нямате достатъчно самочувствие или възможности за практика в София, тогава заповядайте на нашите открити уроци с практическа насоченост "Έξι με εφτά Μιλάμε ΜΟΝΟ ελληνικά"!
Единствено условие е да владеете езика поне на ниво Α2.

Занятията се провеждат веднъж месечно с преподаватели на Аристеа и дискусията се води само на гръцки език.
Включва картинки, езикови и ролеви игри и др.материали, които ще получите на място.Основната цел на обучението ни е курсистите да придобият комуникативни способности на гръцки език, т.е. да могат да използват езика за целите на общуването. За да може да общува свободно един ученик трябва да е развил уменията за говорене, слушане, четене и писане.

Обикновено, дори и подсъзнателно, определяме говоренето като най-важното умение, защото именно то показва способност да се комуникира на чуждия език.

Неслучайно едно от първите неща, които правим, за да разберем дали някой владее даден език, е задаването на въпроса "Μιλάτε ελληνικά; - Говорите ли гръцки?, Do you speak english? и пр.

  • Говоренето, като всяка друга комуникативна дейност, се развива със системни упражнения.
Трябва да се има предвид, че говоренето е продуктивна речева дейност, а продуктивните дейности (говорене и писане) предполагат отделяне на повече време и старание в сравнение с рецептивните дейности (слушане и четене).

  • Говоренето е пряко свързано със слушането.
Преди да се научат да говорят на чуждия език курсистите трябва да са слушали чуждата реч и да са свикнали с начина по който звучи, както децата от раждането си слушат непрекъснато езика и в даден момент започват да го възпроизвеждат. Слушането представлява основа за развитието на говоренето.

Ето защо и ние, преподавателите в Център за гръцки език и култура Аристеа, се стараем от самото начало да използваме колкото се може повече гръцка реч в часовете. В учебните програми на АРИСТЕА сме предвидили  достатъчно часове, за да има време за развиване на всички комуникативни дейности и да се отделя специално внимание на говоренето във всеки урок, но сякаш времето никога не е достатъчно за някои курсисти, за да се отпуснат и да говорят.


Като се има предвид, че нашите ученици изучават езика извън естествената езикова среда и някои от тях нямат възможност да общуват на гръцки език в ежедневието си, ние в Аристеа решихме да организираме специални занимания по говорене - Μιλάμε ελληνικά - където целта е да се забавляваме, да развържем езиците и да общуваме само на гръцки език.* Занятието е БЕЗПЛАТНО за курсистите на АРИСТЕА, а за гости цената на занятието е 20 лв.

* Записване става чрез попълване на формуляра тук.

Предварителното записване е задължително, тъй като местата са ограничени и трябва да подготвим учебните материали.