Скъпи приятели, много често по време на уроците ни по гръцки език възникват въпроси относно употребата и производните на някои глаголи, но за съжаление понякога нямаме достатъчно време да ги разгледаме подробно в стандарните си часове.
Ето защо реших да подготвя един мини-курс Εχ, αυτά τα ρήματα със семинарни занятия с допълнителна информация за някои от най-интересните глаголи. Така ще имате  възможност да обогатите познанията си върху образуването на производни форми с представки, отглаголни съществителни, наречия и пр. и да направим заедно допълнителни граматически и лексикални упражнения. Какво предвижда курсът "Αχ, αυτά τα ρήματα" ?
  • 12 занятия по 60 минути с преподавател Петя Загорчева
  • веднъж седмично (четвъртък от 17 до 18ч) със запис на всяко занятие
  • онлайн в ZOOM в продължение на 3 месеца (март, април, май 2022г)

Каква е идеята?

  • Всяко занятие ще бъде посветено на глагол (ρήμα), който представлява интерес за учениците ни. Ще говорим за етимологията на глагола, за различните начини за превод и употреба, които ще се постараем да илюстрираме с много примери, ще се научите да образувате причастия и отглаголни съществителни или прилагателни / наречия от същия корен, ще говорим за значението на представките при образуване на глаголите и пр. (напр. гл. γράφω, υπογράφω - η υπογραφή, περιγράφω - η περιγραφή, καταγράφω - η καταγραφή κτλ. γραμμένος/η , ήταν γραφτό να ... γράμμα, γραμματική, γραμματέας κτλ.)
  • Учебните материали и упражнения ще бъдат в електронен формат и ще бъдат предоставени от Аристеа.
  • Занятията ще се записват и ще можете да гледате записа до седмица след провеждане на занятието.
  • Курсът е подходящ за курсисти от ниво А2, В1, В2 и дори Г. Не е подходящ за напълно начинаещи.


Как и кога ще се провежда курсът?
  • всеки четвъртък през март, април и май от 10/03 до 26/05
  • от 17 до 18 ч следобед
  • В ΖΟΟΜ online


Каква е цената и как да се запиша?

Първото занятие на 10 март от 17ч е безплатно за всички.
Ако идеята ви допадне и считате, че този курс ще бъде полезен за Вас, можете да се запишете за целия курс (т.е. да си платите за оставащите 11 занятия)

Цената на курса е 87лв*. с ДДС за курсистите на Аристеа (т.е. само по 6 лв на уч.ч + включени учебни материали)


За да се запишете е необходимо да попълните формуляра тук.*
След като обработим заявката Ви, ще се свръжем с Вас, за да потвърдим записването.

* Моля да имате предвид, че обявената цена е за курсистите на Аристеа. Гости на школата могат да се включат на цена 12лв с ДДС на занятие.
* Курсът ще се проведе при сформиране на група от поне 3 (трима) записани.