12 октомври 2018, Петък - 18:30

Един от нашите най-любими лектори, Д-р ДИМИТЪР ИЛИЕВ, ще ни гостува за пореден път, за да продължи с интересния си разказ за

Историята на старогръцки думи в новогръцкия и българския език в "Потайностите на гръцката етимология" (4-та част)
Мисля, че една от най-интересните и любими теми на повечето ни курсисти е тази за произхода на думите, различните значения, които имат на  старогръцки и новогръцки език и начина, по който са се променили през вековете, за да достигнат до нас.  Поради огромния интерес, който имаха предходните лекции по темата, на 12 октомври 2018г отново сме поканили специалиста по тези въпроси:

гл.ас. Д-р Димитър Илиев
- бакалавър по класическа филология и доктор по старогръцки език. Научните му интереси са в областта на архаичната и късноантичната гръцка поезия, гръцката поетика и стилистика, сравнителното езикознание, романистиката, диахронната лингвистика на гръцкия и езиковата ситуация на Балканите от Античността до днес.

Активно се занимава с приложението на съвременните лингвистични теории и новите технологии в областта на античните езици. Сред водените от него курсове са: старогръцки език и автори (Омиров епос), проблеми на старогръцката литература през и след епохата на елинизма (епиграма), увод в романското езикознание..

Части от първата лекция на Димитър Илиев по темата "Тайните на гръцката етимология" ще откриете в youtube канала на Аристеа.