На 12 февруари 2016 г. в АРИСТЕА имахме честта да ни гостува доц. д-р Димка Гочева с лекция на тема:
„Атинската държавна уредба“ (Ἀθηναίων πολιτεία на старогръцки)

Атинската държавна уредба“ е първият Аристотелов текст, преведен на български език. Той проследява промените и спецификите в държавното устройството на Атина в периода от VII до IV в. пр. Хр. и представлява разказ за раждането и развитието на разделението на властите, демокрацията и политическия живот на древна Атина. С това  текстът е неизменна стъпка в опознаването както на древногръцката история в частност, така и на историята, правото и политическата философия изобщо."