Платоническа любов – един от многото изрази с гръцки произход, които често използваме в ежедневието си.

Знаете ли всъщност какво е значението на този израз? Знаете ли каква е идеята за любовта (Ерос) на Платон, която той представя в диалога „Пирът”? Защото именно от този диалог води началото си изразът платоническа любов (И не, това НЕ означава „любов, която се прави под сянката на платан (чинар)”, както някои гърци се шегуват).
В тази статия ще подходим по-сериозно към темата за любовта. Това е тема, която винаги е актуална и интересна. Любовта е вдъхновение за много автори и артисти по света. Но какво всъщност представлява тя? На този въпрос не можем да дадем точен отговор, тъй като всеки човек я разбира различно. В "Пирът" Платон представя Ероса от различни гледни точки и съм сигурна, че тази статия ще ви накара да видите и вие любовта по различен начин и ще ви накара да се замислите за нейното значение.

На 12 февруари 2016 г. в АРИСТЕА имахме честта да ни гостува доц. д-р Димка Гочева с лекция на тема:
„Атинската държавна уредба“ (Ἀθηναίων πολιτεία на старогръцки)

Атинската държавна уредба“ е първият Аристотелов текст, преведен на български език. Той проследява промените и спецификите в държавното устройството на Атина в периода от VII до IV в. пр. Хр. и представлява разказ за раждането и развитието на разделението на властите, демокрацията и политическия живот на древна Атина. С това  текстът е неизменна стъпка в опознаването както на древногръцката история в частност, така и на историята, правото и политическата философия изобщо."