начало галерия контакти

Защо да изберете АРИСТЕА?

Предлагаме висококачествено обучение на достъпни цени.
- Работим в малки групи. Съобразяваме се с вашите нужди и желания.
- Предлагаме и индивидуални уроци по гръцки и български език за гърци.
- Нашите преподаватели са главно университетски преподаватели българи или гърци с методическа подготовка.
- АРИСТЕА се намира в сърцето на София, а атмосферата е толкова приятна и уютна, че ще се почувствате като у дома си.
- Ученето на гръцки език с нас ще бъде приятно и забавно!
- Получавате свободен достъп до всички културни мероприятия, открити уроци и беседи с гост-лектори.

Почивка в Гърция

Методика - уроци по гръцки език в Аристеа

 

Уроци по гръцки език в АРИСТЕА

Ученето на гръцки език може да бъде лесно и интересено. Ние от АРИСТЕА сме убедени в това и ще се постараем да ви го докажем по време на нашите уроци по гръцки език и култура.

Център за гръцки език АРИСТЕА предлага курсове по гръцки език, които се провеждат в малки групи (4-8 души), за да бъде отделено внимание на нуждите на всеки курсист. Обучението се извършва от квалифицирани преподаватели въз основа на специално разработена учебна програма, съобразена със специфичните комуникативни нужди на обучаваните. Изучаването на гръцки език в АРИСТЕА е свързано не само с гръцкия език, но и с опознаването на културата и манталитета на южните ни съседи. Целим ученето да бъде приятно, интересно, забавно и най-вече ползотворно и включваме много езикови игри и гръцка музика в часовете.

Преподавателите в АРИСТЕА ще се постараят с усмивка и търпение да ви научат да общувате свободно на гръцки език и да се забавлявате по време на уроците. Целта на АРИСТЕА е възможно най-ефективно обучение по гръцки език, ето защо подбираме с много внимание преподаватели, които са завършили с отличие специалност "Новогръцка филология" в СУ "Св.Климент Охридски", преподават новогръцки език в университета или са от гръцки произход и за тях гръцкият език е майчин.

 Важно е за нас учениците ни да усвоят както граматическите правила, за което се грижат нашите филолози, така и произношението и специфичния начин на общуване на гърците, затова в групите за нива В и Г включваме и гърци преподаватели, с цел курсистите ни да се почувстват наистина като в Гърция.

Учебният план за всяка група е съобразен и с индивидуалните интереси на курсистите.

В помощ на учебния процес използваме най-добрите учебни помагала на гръцкия пазар, а методистът на школата ни посещава редовно семинари за преподаватели в Гърция и непрекъснато се старае да подобри и улесни учебния процес в АРИСТЕА.

Учебната ни програма е базирана на системите Еλληνικά Α / Β и Επικοινωνήστε Ελληνικά, но работим с много допълнителни материали и от други учебни помагала. Преподаването на гръцки език в център за гръцки език и култура Аристеа се базира на принципите на комуникативната методика, чиято основна цел е обучаваните с лекота да достигнат до овладяването на необходимите комуникативни компетенции за съответното ниво (според Общата Европейска езикова рамка).

И още: Център за гръцки език и култура АРИСТЕА предлага свободен достъп до своята библиотека, речници, граматики и други учебни помагала, както и до семинарни занятия по език и култура, при които срещата със специалисти и гърци ще обогати знанията ви за езика и страната. Предлагаме специални практически занятия по разговорен гръцки Μιλάμε ελληνικά и организираме учебни екскузии в Гърция с цел учениците ни да се отпуснат и да упражнят наученото в часовете.

В АРИСТЕА всяко ниво на обучение се състои от 80 учебни часа. Кратка информация за всяко от нивата можете да прочете по-долу. Програмите ни включват както часове с уроци по гръцки език, с практическа насоченост, така и часове по култура, плюс разнообразни допълнителни извънкласни дейности, свързани с изучавания материал и Гърция. АРИСТЕА ви дава възможност да общувате с преподаватели гърци и не само да научите гръцки език, но и да опознаете гръцката история и култура посредством различни езикови игри, песни и други интерактивни дейности.

В края на курса, при успешно положен финален изпит (поне 60%), всеки курсист получава сертификат, удостоверяващ постигнатия резултат за съответното ниво.

Ниво А1 предвижда: усвояване на изрази за запознанство и представяне на лица; даване и получаване на кратка информация за произход, семейство, работа и пр.; описание – съгласуване на прилагателни и съществителни имена; числата; как да направим покупка в магазин, поръчка в кафе или бар; резервация и покупка на билет, резервация в хотел; часове, дни на седмицата, дати – как да си уредим среща; лексика за ориентация, посоките, наречия за място – как да намерим даден обект или да дадем елементарни напътствия на някого; усвояване на лексика свързана с пазаруване в различни видове магазини (за храна, за дрехи, за домашни потреби и пр.); образуване и употреба на множесвено число на прилагателните и съществителни имена в именителен и винителен падеж.

урок по гръцки езикНиво А2 предвижда: упражняване на лексика свързана с пазаруване и употреба на множествено число; поръчки в таверна и лексика свързана с храни и напитки; употреба на бъдеще време и подчинително наклонение (да- конструкции): плануване на бъдещи събития, уреждане на срещи и уговорки, разговор по телефона; резервация и настаняцане в хотел; наем на жилище или стая за гости; употреба на минало свършено време – част 1 (основни правила за образуване); описание на външен вид и правене на сравнение; разговор за климат, времето и прогнози; условни изречения от 1-ви тип (за реални и възможни събития); кратък урок по география;

Ниво В1.1. предвижда: усвояване на лексика свързана със семейството, употреба на родителен падеж и пълни форми на притежателните местоимения; разказ за минали събития, употреба на минало свършено време – част 2 (разширен преглед на формите за аорист на деятелен залог на глагола с много упражнения за четене, слушне, писане и дебат в часовете); лексика свързана с телефонни услуги, оставяне на съобщения и пр.; употреба на повелително наклонение, заповедни форми и стратегии за учтивост при формулиране на молба; наречия за място – описание на стаята и дома ни - лексика, свързана с дома и бита; как да направим предложение, приемане или отхвърляне на предложение или покана; как да потърсим информация за местоположение, даване и получаване на напътствия; употреба на пълни и кратки форми на личните местоимения: пряко и непряко допълнение; някои лични празници за гърците и свързаните с тях пожелания; Четене на адаптирана художествена литература с подходяща за нивото книжка.

Ниво В1.2. предвижда: усвояване на лексика свързана с ежедневието и бита, употреба на страдателен залог на глагола (и депонентни глаголи) в сегашно, минало свършено и бъдеще време: разказ за ежедневието; лексика свързана със спорта, хоби и свободното време; на улицата: транспортни средства и напътствия; повелително наклонение – заповедни форми употребени с местоимения; употреба на количествени епитети и наречия; кулинарни рецепти, лексика свързана с кухнята; употреба на минало несвършено време – разказ за минали събия, спомени от детството и пр.; образователната система в Гърция; кратък урок по митология; Четене на адаптирана художествена литература с подходяща за нивото книжка.

гръцки език

Ниво В2.1. предвижда: употреба и упражнение на миналите времена (свършен и несвършен вид на глагола) на всички видове глаголи (деятелен и страдателен залог), разкази за минали събития и дискусии; лексика свързана с дома, детството, ученическите години, спомени от миналото, споделяне на истории за минали пътувания, впечатления и преживявания; изразяване на предпочитания и усещания; лексика свързана с частите на тялото и заболявания, в болницата; как да поискаме разрешение, позволение, услуга, стратегии за изразяване на учтивост при формулиране на молба; употреба на пряко и непряко допълнение, пълни и кратки форми на местоименията; сравнителна и превъзходна степен на прилагателните имена; перфектни времена: сегашно и минало перфектно време – употреба и сравнение с минало свършено време; лексика свързана с професиите и пазара на труда; предаване на чужда реч, преразказване на думите на друг човек; кратък урок за фестивалите в Гърция. Четене на адаптирана художествена литература с подходяща за нивото книжка.
уроци по гръцки език
Ниво В2.2.
предвижда: употреба и упражнение на всички видове глаголи във всички времена (свършен и несвършен вид на глагола); условни изречения (за реални и въображаеми ситуации), употреба на по-сложни прилагателни имена от катаревусен тип; обсъждане на табели: позволено е, забранено е...; наречия за изразяване на време, място и начин; лексика свързана с медиите: телевизия, радио, преса; в това ниво се разглеждат много текстове свързани с културата и бита на гърците, с празниците в Гърция и пр. Четене на адаптирана художествена литература с подходяща за нивото книжка.

Ниво Г предвижда:
употреба и упражнение на всички видове глаголи във всички времена (свършен и несвършен вид на глагола) и в двата залога (деятелен и страдателен) и наклонения (изявително, повелително); широка гама от текстове, съдържащи лексика за ежедневието, начина на живот, културата, историята, митологията, музиката и бита на гърците. На този етап преподавателите използват изключително гръцкия език в часовете, провеждат се дебати на различни теми, включват се много актуални статии от интернет или пресата в уроците. Център за гръцки език и култура АРИСТЕА предлага още:

 • Курсове по гръцки език в малки групи (4-8 души)
  • Квалифицирани преподаватели с богат опит
  • Специално разработена учебна програма съобразена с нуждите на курсистите
  • Най-добрите учебни помагала и много допълнителни материали
  • Запишете се на курс по гръцки с приятел и АРИСТЕА предлага -5% отстъпка на всеки от вас
  • Отстъпките за ранно записване и курсисти на АРИСТЕА се ползват с натрупване

И още:

уроци по гръцки език

 Искате да учите гръцки език с приятели в удобно за вас време?

 Съберете група от поне трима души и се свържете с нас.

 Ние ще ви изготвим специално предложение с отстъпка в цената.

 Ще се съобразим напълно с нуждите и темпото на вашата група.

 Ще ви издадем сертификат след успешно положен изпит за ниво.

Намерете ни във Facebook


Посетете нашия YouTube канал