начало галерия контакти

Защо да изберете АРИСТЕА?

Предлагаме висококачествено обучение на достъпни цени.
- Работим в малки групи. Съобразяваме се с вашите нужди и желания.
- Предлагаме и индивидуални уроци по гръцки и български език за гърци.
- Нашите преподаватели са главно университетски преподаватели българи или гърци с методическа подготовка.
- АРИСТЕА се намира в сърцето на София, а атмосферата е толкова приятна и уютна, че ще се почувствате като у дома си.
- Ученето на гръцки език с нас ще бъде приятно и забавно!
- Получавате свободен достъп до всички културни мероприятия, открити уроци и беседи с гост-лектори.

Почивка в Гърция

Μιλάτε ελληνικά; Освежете гръцкия си в Аристеа с καφεδάκι

Основната цел на обучението ни е курсистите да придобият комуникативни способности на гръцки език, т.е. да могат да използват езика за целите на общуването. За да може да общува свободно един ученик трябва да е развил уменията за говорене, слушане, четене и писане.
Обикновено, дори и подсъзнателно, определяме говоренето като най-важното умение, защото именно то показва способност да се комуникира на чуждия език. Неслучайно едно от първите неща, които правим, за да разберем дали някой владее даден език, е задаването на въпроса "Μιλάτε ελληνικά; - Говорите ли гръцки?, Do you speak english? и пр.

говорим гръцки

  • Говоренето, като всяка друга комуникативна дейност, се развива със системни упражнения.


Трябва да се има предвид, че говоренето е продуктивна речева дейност, а продуктивните дейности (говорене и писане) предполагат отделяне на повече време и старание в сравнение с рецептивните дейности (слушане и четене).

  • Говоренето е пряко свързано със слушането.

разговорен курс Преди да се научат да говорят на чуждия език курсистите трябва да са слушали чуждата реч и да са свикнали с начина по който звучи, както децата от раждането си слушат непрекъснато езика и в даден момент започват да го възпроизвеждат. Слушането представлява основа за развитието на говоренето. Ето защо и ние, преподавателите в Център за гръцки език и култура Аристеа, се стараем от самото начало да използваме колкото се може повече гръцка реч в часовете. Въпреки факта, че учебните програми на АРИСТЕА предвиждат достатъчно часове, за да има време за развиване на всички комуникативни дейности и да се отделя специално внимание на говоренето във всеки урок, сякаш времето никога не е достатъчно, за да се отпуснат и да говорят всички курсисти. Като се има предвид, че нашите ученици изучават езика извън естествената езикова среда и някои от тях нямат възможност да общуват на гръцки език в ежедневието си, ние в Аристеа решихме да организираме специални занимания по говорене - Μιλάμε ελληνικά - където целта е да развържем езиците и да общуваме само на гръцки език.

  • Каква е идеята на занятията Μιλάμε ελληνικά?

- Занятията се водят само на гръцки език и с преподавателка гъркиня, за която гръцкият език е майчин език. Българският език няма да се използва в часовете. За развитието на говоренето е много важно ученикът да слуша автентична гръцка разговорна реч.

- Темите на дискусиите се обявяват предварително. При записване за участие, курсистът получава информация за темата на гръцки език, вкл. ключови думи и полезни изрази, за да може да се подготви. При организирането на учебната дейност за говорене ще вземем предвид основните характеристика на устното общуване - то винаги се състои при определена комуникативна ситуация, чиито контекст определя употребата на езика. Има разговори, при които употребата на езика има социално-комуникативна цел (т.е. целта е главно поддържането на процеса на общуване). Социалната страна на езика е пряко свързана с културата и общоприетите норми в конкретната езикова среда. Има и разговори, при които участниците обменят някакъв вид информация.

- Целта на обучението в говорене е, от една страна, курсистите да развият умения за социална употреба на езика, усвоявайки изрази, подходящи за съответните комуникативни ситуации. От друга страна - курсистите да са в състояние да обменят информация по различни въпроси и да участват активно в различни комуникативни ситуации.

- Часовете се провеждат в последните съботи на месеца от 16:00 до 17:30 ч. (в рамките на два учебни часа) в Център за гръцки език и култура АРИСТЕА (ул. Екзарх Йосиф 22, ет.1).

- Курсистите на АРИСТЕА могат да се включат в абсолютно всички занятия като си закупят  КАРТА "Μιλάμε ελληνικά" на цена οτ 30 лв ( на цената на един индивидуален урок!), като така получават -60% отстъпка. Цената за едно посещение, без карта, е 10 лв.

Цената включва безплатно кафе , фрапе или чай и сладки вкусотийки, за да се отпуснете и да развържете езиците =)

 

График и цени:

Тема
Кога?

   Цена на занятие*

Карта с 60% отстъпка

30 лв.

за всички занятия

Μιλάμε για ψώνια

26.11.16

събота

16:00 - 17:30

10 лв.
Μιλάμε για τη μόδα

17.12.16

събота

16:00 - 17:30

10 лв.
Μιλάμε για τις γιορτές

28.01.17

събота

16:00 - 17:30

10 лв.
Μιλάμε για τους φίλους μας

25.02.17

събота

16:00 - 17:30

10 лв.
Μιλάμε για το φαγητό

25.03.17

събота

16:00 - 17:30
10 лв.

 

Μιλάμε για τον καιρό

22.04.17

събота

16:00 - 17:30
10 лв.

 

Μιλάμε για τις διακοπές

 

20.05.17

събота

16:00 - 17:30
10 лв.

* Цената от 10 лв е за курсисти на АРИСТЕА, за външни лица цената на посещение е 20 лв.

* Записване: 0888423873, 0885270984.  Предварителното записване е задължително.

 

Предстоящо занятие:

Μιλάμε για τις διακοπές  στις 20.05.17 (Σάββατο 16.00-17:30)

 

 

Тема на урока на 20/05: Да си поговорим за ВАКАНЦИЯТА

Комуникативна ситуация: Дискусия на тема ВАКАНЦИЯ и почивка - предпочитани дестинации, резервиране на стая, наемане на кола или мотор, разговор в туристическа агенция или с приятели гърци, които дават съвети...

Знания:

езикови функции: разказ в бъдеще време. Условни изречения;
- езикови компетенции: познаване на лексика свързана с наемане на апартамент или превозно средство, правене на резервация, закупуване на билети от туристическа агенция и пр. Участниците в разговора трябва да са запознати и образуването и употребата на сегашно, минало свършено и бъдеще време, езикови средства за изразяване на съвет и препоръка, условни конструкции.

Комуникативни умения: курсистите да могат да разбират и да възпроизвеждат устна реч, свързана с горепосочените езикови функции и структури. За да участват в дискусията е нужно да разполагат със съответния речников запас по темата, така че е препоръчително да се запознаят предватително с изпратените материали.


ваканция в Гърция


Намерете ни във Facebook


Посетете нашия YouTube канал